English Turkish Dictionary

English - Türkçe

thirty in Turkish:

1. otuz


Genellikle saat altı otuz civarında kalkarım.
Tam otuz yıldır saatim işlemiş ben durmuşum; gökyüzünden habersiz, uçurtma uçurmuşum...
On, yirmi, otuz, kırk, elli, altmış, yetmiş, seksen, doksan, yüz.
Ben burada otuz yıl yaşadım.
Köprünün eni otuz metre.
Otuz dakika geç döndü.
Otuz birci.
Şimdi otuz yaşındayım.
Bazı aylar otuz çeker, diğerleri otuz bir.