English Swedish Dictionary

English - Svenska

should in Swedish:

1. bör


Du bör inte lämna barnet ensamt.
I så fall tror jag att du bör komma idag.

Swedish word "should"(bör) occurs in sets:

Galna kor och genmanipulerade grönsaker
swedish - unit 1

2. borde


Du borde köpa en telefonsvarare.
Borde jag köpa någonting till honom?
Du borde inte äta här.
Du borde skriva om denna mening.
Hon borde ha gjort klart sina läxor.
Du borde ha besökt Kyoto.

Swedish word "should"(borde) occurs in sets:

k. 2, s. 24, Rivstart B1 + B2