English Polish Dictionary

English - język polski

threat

in Polish:

1. Groźba
2. zagrożenie


Zagrożenie pożarem lasów jest wysoka w lecie.
Zasada: "ż" na "g", "h", "dz", "dź", "dzi", "s", "z", "ź" (groźba)
Zgłaszaj wszystkie potencjalne zagrożenia przełożonemu
a situation or an activity that could cause harm or danger
ta substancja może być niebezpieczna dla ludzi


3. groźba zagrożenie
4. pogróżka


Otrzymujemy anonimowe pogróżki.


5. grozić


Szef zagroził, że mnie zwolni.
byłam przestraszona, że on wykona jego groźbę.
groził jej nożem
groziła, że go wyda
groźba


6. leczyć
threat in other dictionaries

in French
in German
in Spanish