English Polish Dictionary

English - język polski

take

in Polish:

1. braćSF2, Rozdział 1, Słownictwo z Agata and friends

2. zabrać


Dwie pizze na wynos poproszę,
Ona zabiera miecz.
Strażnik zabiera kota do króla.
Zabieram
Zabrałeś mnie do miejsc gdzie nigdy nie byłam / wpadać w szał


3. Wziąć


Zdecydowaliśmy się wziąć taksówkę.
take/bring sth home
to move or carry someone or something from one place to another: What time do you take Amy to school?
wziąć do domu
wziął


4. przyjmować


Możemy spokojnie przyjąć, że był to przerażający rok pod względem katastrof naturalnych.
Ostatnio była znów przyjęta z czterema kolejnymi epizodami
nie mogę przecież tego przyjąć
przyjmować powietrze
przyjąć do pracy


5. trwać


jak długo trwał ostatni film?
radość trwa dłużej
spotkanie trwało 3 godziny
ta produkcja trwa 2 lata
trwały


6. przyjąć


Możemy założyć, że on będzie z nami współpracował.
Zakładam, że ty też przyjdziesz.
accept
przyjęto nas bardzo serdecznie
przypuszczać, zakładać coś


7. zajmować


Sala konferencyjna jest zajęta.
To zajmuje cały mój czas
To zajęło jej godzinę.
Zajmują sąsiednie biuro
Łazienka jest zajęta.


8. odbywać


Jestem wolontariuszem zaangażowanym w akcję społeczno-edukacyjną „Żonkile”, która odbywa się w ramach obchodów 71. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim


9. nosić


trug
tłumaczenie przykładu ze słówkiem
ubranie
ubranie (mieć je na sobie)
wear, wore, worn


10. zabierać


Zabieram córkę do szkoły
Zbieram znaczki.
ja / ty / on...
odbierać
sacar algo de donde está y llevarlo


11. udać się


mam nadzieje, ze mi się uda
passé
uda się
udało się
udało się nam


12. podejmować


Moja firma podejmuje nowe projekty.
podejmować główny temat
podejmowałam się różnorodnych prac
podjąć decyzje


13. przybierać


Przybrała obojętny wyraz twarzy.


14. UJĘCIE


.


15. wymagać


to need someone or something
wymagany
wymagać czegoś od kogoś lub czegoś
wymagać czegoś od kogoś lub wymagać czegoś od czegoś
Żądam od ciebie podjęcia decyzji.


16. wziąć brać


odmiana


17. robić


Faire


take in other dictionaries

in French
in German
in Spanish