English Polish Dictionary

English - język polski

survey

in Polish:

1. badanie


ankieta wykazała, że...
ankietowanie


2. sondaż
3. ankieta
4. sonda
5. przeprowadzać sondaż
6. ekspertyza


Brakuje mu wiedzy w tej dziedzinie.
Mocno wierzę, że ich kompetencje zapewnią naszym instytucjom wartość dodaną.


7. przegląd


Jego stanowisko było wystarczająco jasne, i oni zrewidowali swoje myślenie w jednym, istotnym względzie.
Ocena produktu lub statusu projektu mająca na celu stwierdzenie rozbieżności od planowanych założeń i rekomendację usprawnień. Przykłady: przegląd kierowniczy, przegląd nieformalny, przegląd techniczny, inspekcja, przejrzenie.
Uważam, że powinniśmy dokonać przeglądu naszej polityki.
to produce or encourage something such as an emotion or support


8. badać


Trzech różnych lekarzy zbadało chłopca.
W Działach Badań i Rozwoju dużych koncernów zatrudnia się wielu naukowców, którzy badają nowe metody produkcji.
Zbadaj ten plik.
badanie lekarskie
przykład ze słówkiem


9. badania sondaż
10. ankieta badanie
11. pomiar
survey in other dictionaries

in French
in German
in Spanish

related words

attempt
boat