English Polish Dictionary

English - język polski

spill in Polish:

1. wylać


Wylać dziecko z kąpielą.

Polish word "spill"(wylać) occurs in sets:

Going on a journey 3 a. 4
język angielski na spr
Irregular verbs base form
Elementary 1 Unit 4 and Unit 5
Career Paths Logistics 1

2. upadek


Nowe trendy w polityce insynuuja upadek demokracji.
Powiedziałem ostatni raz, że jego rosnąca pewność siebie spowoduje jego upadek
Wojna zakończyła się po dwóch miesiącach poddaniem się Argentyny. Porażka oznaczała polityczny upadek reżimu.
Obarczyli go odpowiedzialnością za upadek firmy.

Polish word "spill"(upadek) occurs in sets:

Ilnesses and Injury
Unit 8 page 121.2
unit 8a page 126
unit 10 insight
Czasowniki niereguralne

3. rozlaćPolish word "spill"(rozlać) occurs in sets:

Czasowniki nie regóralne wrzesień 2016
Lincoln - 1A 2018
Słowo na dziś - marzec
culture corner 4d
irregular verbs

4. wyciek


Jest wyciek na linii.
Był wyciek promieniotwórczy z tej elektrowni jądrowej.

Polish word "spill"(wyciek) occurs in sets:

13th June 2014
Angielski module 3

5. rozsypaćPolish word "spill"(rozsypać) occurs in sets:

pełne zdania wyrazy po kolei
str. nowe 10,11,12
everything and nothing
fiszko xddddd
Moja pierwsza lekcja

6. rozlaniePolish word "spill"(rozlanie) occurs in sets:

jak poznałem waszą matkę movie

7. rozlać sięPolish word "spill"(rozlać się) occurs in sets:

Technical English ropa naftowa
ang logistyczny
sprawdzian p. 54
Games of thrones

8. wylać sięPolish word "spill"(wylać się) occurs in sets:

Smart time 3 Unit 6
Moja pierwsza lekcja

9. wysypaćPolish word "spill"(wysypać) occurs in sets:

Szalone wakacje na kółkach (2006) - wideo w cda.pl
pomoc w naglych wypadkach
[ENG] Czasowniki
Intermediate 1

10. wylewaćPolish word "spill"(wylewać) occurs in sets:

nowe słowa konserwatorium

11. plama


Wylałam na moją sukienkę czewrone wino i teraz jest na niej duża plama.
ta plama nie chce zejść

Polish word "spill"(plama) occurs in sets:

slownictwo 4