English Polish Dictionary

English - język polski

spill in Polish:

1. wylać wylać


Wylać dziecko z kąpielą.

Polish word "spill"(wylać) occurs in sets:

Going on a journey 3 a. 4
język angielski na spr
Irregular verbs base form
Elementary 1 Unit 4 and Unit 5
Career Paths Logistics 1

2. upadek


Nowe trendy w polityce insynuuja upadek demokracji.
Powiedziałem ostatni raz, że jego rosnąca pewność siebie spowoduje jego upadek
Wojna zakończyła się po dwóch miesiącach poddaniem się Argentyny. Porażka oznaczała polityczny upadek reżimu.
Obarczyli go odpowiedzialnością za upadek firmy.

Polish word "spill"(upadek) occurs in sets:

Ilnesses and Injury
Unit 8 page 121.2
unit 8a page 126
unit 10 insight
Czasowniki niereguralne

3. rozlać



Polish word "spill"(rozlać) occurs in sets:

Czasowniki nie regóralne wrzesień 2016
Słówka 8 - Live Beat 4
b1 ostateczne starcie
Słowo na dziś - marzec
nieregularne 😞🥵

4. rozlewać



Polish word "spill"(rozlewać) occurs in sets:

109 Powtórka starsze ciąg dalszy
Third conditional (27.04.18) + WB (08.05.18)
Illnesses and injuries
Panic at the disco
Zosia W. 10.05

5. rozsypać



Polish word "spill"(rozsypać) occurs in sets:

pełne zdania wyrazy po kolei
str. nowe 10,11,12
everything and nothing
fiszko xddddd
Moja pierwsza lekcja

6. wyciek


Jest wyciek na linii.
Był wyciek promieniotwórczy z tej elektrowni jądrowej.

Polish word "spill"(wyciek) occurs in sets:

13th June 2014
Angielski module 3

7. wylać się



Polish word "spill"(wylać się) occurs in sets:

Smart time 3 Unit 6
Moja pierwsza lekcja

8. wysypać



Polish word "spill"(wysypać) occurs in sets:

pomoc w naglych wypadkach
[ENG] Czasowniki
Intermediate 1

9. rozlać coś



Polish word "spill"(rozlać coś) occurs in sets:

CZASOWNIKI NIEREGULARNE - matura solutions
angielski leksyka
zawodowy 3.12

10. rozlać się



Polish word "spill"(rozlać się) occurs in sets:

Technical English ropa naftowa
ang logistyczny
Games of thrones

11. rozlanie