English Polish Dictionary

English - język polski

speech in Polish:

1. przemowa przemowa


Przemowa bohatera poruszyła wszystkich.

Polish word "speech"(przemowa) occurs in sets:

Your body language shapes who you are. Amy Cuddy TED
Using VR to help treat a severe stutter - BBC News
The Anzac post, outrage and a debate about race - ...
Johannesburg football stadium crush kills two - BB...
Trump-like Julius Caesar play boycotted by US firm...

2. mowa mowa


A skoro mowa o Johnie, co u jego siostry?
„Mowa Gettysburska” to zwięzłe przemówienie.
O wilku mowa.
Jego mowa wywarła wrażenie.
Głównym sposobem przekazywania uczuć przez koty jest mowa ciała.

Polish word "speech"(mowa) occurs in sets:

Angielski - Nauka i technika - repetytorium
Języki, Państwa i Narodowości - Languages, Countri...
text "A Dream Come True"
(Aa) najdodatkowniejszy angielski
Wordlist 1.2 - 1.7

3. przemówienie przemówienie


Przemówienie Toma było wspaniałe.
Czy muszę wygłaszać przemówienie?
Jego długie przemówienie wynudziło wszystkich.
Pewien naukowiec wygłosił znakomite przemówienie na temat praw człowieka.
Ponieważ jego przemówienie było zbyt długie, wszyscy byliśmy znudzeni.
„Mowa Gettysburska” to zwięzłe przemówienie.
Wygłosił przemówienie, w którym poparł moje poglądy.
Jego przemówienie okazało się potwornie nudne.
Wygłosił przemówienie dokładnie pasujące do okoliczności.
Jego przemówienie trwało trzy godziny.
Ludzie przyjeżdżali z daleka, by usłyszeć przemówienie prezydenta.

Polish word "speech"(przemówienie) occurs in sets:

Week 4 Level 3
Słówka z zeszytu
Intermidiet 2-4
Moja lekcja 4
Słowotwórstwo cz.I

4. wypowiedź wypowiedź


W tłumaczeniu konsekutywnym tłumacz musi poczekać, aż osoba mówiąca skończy wypowiedź, zanim rozpocznie tłumaczenie.
Taka wypowiedź wywoła reakcję.
Przekręcił moją wypowiedź.

5. wystąpienie


wystąpienie państwa członkowskiego
Starannie przygotował swoje wystąpienie.
Jego wystąpienie nie odzwierciedlało poglądów partii.
Jego wystąpienie było interesujące.
Moje wystąpienie spotkało się z chłodnym milczeniem.

6. mowa przemówienie