English Polish Dictionary

English - język polski

run

in Polish:

1. biegać


x

SF2, Rozdział 1, Słownictwo z Grammar Steps 2

2. biec


move fast by taking steps that are much quicker than walking
odmiana czasownika
ona ciągle biega do dyskoteki
ran
spieszyć się


3. run
4. prowadzić


samochód)
to do something in an organized way. In ordinary speech it is more usual to say that someone carries something out
to prowadzi do szczęścia
to take someone to a place by going there with them, usually in front of them: The estate agent led us into the kitchen.
umiem prowadzić samochód


5. passa
6. zarządzać


on zarądza firmą
to be responsible for making certain that something is done according to the rules
zarządzam zarządzałem będę zarządzał
zarządzać firmą
zarządzać zespołem


7. kursować


Ten autobus kursuje pomiędzy Warszawą a Wrocławiem.
tłumaczenie przykładu ze słówkiem


8. uruchomić


Słyszałem że GM uruchamia fabrykę w Warszawie
Uruchom ten komputer.
udawać, sfałszować
uruchomić stronę internetową


9. kierować


kierować firmą
kierować samo¬lotem
odmiana czasownika
samochodem)
zdołać


10. wybieg


These clothes are not for everyday use - they look good only when worn by models on a catwalk.
W pierwszym wybiegu jest 10 owiec, a w drugim 20.
the raised area at a fashion show that the models walk along
świat wybiegu


11. lać się
12. biegam
13. być zainstalowanym
14. uruchamiać


Nie uruchamiać tego urządzenia.
Ten przycisk uruchamia alarmy przeciwpożarowe.
Zajmuje to trochę czasu zanim uruchomi się komputer stacjonarny.


15. puścić
16. przebiec
17. organizować


organizować spotkanie
unternehmen
wyznaczyć spotkanie
zorganizowali protest przeciwko programowi kontroli urodzeń
zorganizować konferencje


18. płynąć


fluss
pl. flossen; geflossen - sein)
swam
woda ledwo cieknie
Życie płynie jak rzeka.


19. jechać


np w góry
pojechałem do francji
przykład ze słówkiem dziwak
rode
to trvel by sth


20. działać
21. poruszany
run in other dictionaries

in French
in German
in Spanish