English Polish Dictionary

English - język polski

review

in Polish:

1. recenzować
2. przegląd


Jego stanowisko było wystarczająco jasne, i oni zrewidowali swoje myślenie w jednym, istotnym względzie.
Ocena produktu lub statusu projektu mająca na celu stwierdzenie rozbieżności od planowanych założeń i rekomendację usprawnień. Przykłady: przegląd kierowniczy, przegląd nieformalny, przegląd techniczny, inspekcja, przejrzenie.
Uważam, że powinniśmy dokonać przeglądu naszej polityki.
to produce or encourage something such as an emotion or support


3. recenzje
4. powtórka


Powtórka "Zaginionych".
Uważam, że powinniśmy dokonać przeglądu naszej polityki.
Zawsze odbywa się powtórka egzaminu dla uczniów, którzy go nie zdali za pierwszym razem.
filmu, programu
np. bramki

słówka i zwroty

5. przeglądać


Twój raport posiada przegląd głównych kwestii zamiast opisać je głęboko
Wtedy oni jadą do biura podróży i przeglądają broszury i katalogi.
książkę, internet
przeglądać codzienną gazetę, emaile
to read something quickly, especially to find the information you need


6. opinia


Rozwiedli się ponieważ mieli skrajnie różne opinie na temat małzeństwa
Rozwiedli się ponieważ mieli skrajnie różne opinie na temat małżeństwa
W mojej opinii, powinieneś zapytać Tinę, czy wprowadzi się do ciebie.
moim zdaniem, według mnie
uważam, że


7. powtarzać


Przepraszam, czy mógłby Pan powtórzyć ostatnie zdanie?
Uczniowie powtarzają zdania
Właściwie to muszę powtórzyć całą gramatykę
możesz powtórzyć?
powtarzać do egzaminu


review in other dictionaries

in French
in German
in Spanish