English Polish Dictionary

English - język polski

reasonable in Polish:

1. sensowny sensowny


On zawsze udziela sensownych rad.

Polish word "reasonable"(sensowny) occurs in sets:

EATING PLACES/DIETING/OTHER rep. mac. unit 6
Success Upper Intermediate Unit 3
Przymiotniki z przyimkami
6 dzial q tabela
Żywienie dział 6

2. rozsądne rozsądne


Nie jest rozsądne sądzić, że ta reguła ma zastosowanie w każdych warunkach.
Uznaliśmy, że rozsądne będzie nie kontyuować wycieczki.
Jego żądania są rozsądne.
To bardzo rozsądne, że nie przyjął łapówki.
Rozsądne jest, byś spłacał co miesiąc kartę kredytową.
Twoje sugestie wydają się rozsądne.

Polish word "reasonable"(rozsądne) occurs in sets:

company and community 6.1 , 6.2
unit 2 houses and homes
42. WYNAJMOWANIE MIESZKAŃ
zestaw numer 8 (31)
dodatkowy angielski 1

3. uzasadniony


uważam jego zarzut za całkowicie uzasadniony

Polish word "reasonable"(uzasadniony) occurs in sets:

Breaking the Barriers

4. zasadnyPolish word "reasonable"(zasadny) occurs in sets:

U 10. Company Law - General Meetings
(1) Companies II
companies II