English Polish Dictionary

English - język polski

prove proved proven in Polish:

1. udowodnić udowodnić


Powinniśmy udowodnić jego winę
Trudno to będzie udowodnić
czy m, ożesz udowodnić, że to działą?
Teoria działa, ale nikt nie był w stanie jej udowodnić.
Możemy udowodnić, że państwo przejechali na czerwonym na światłach.
Wykażemy teraz, jak przy pomocy tego lematu udowodnić nasze główne twierdzenie.
Matematycy są poetami, z tą różnicą, że muszą udowodnić to, co tworzy ich wyobraźnia.

Polish word "prove proved proven"(udowodnić) occurs in sets:

czasowniki nieregularne 1
czasowniki nieregularne
irregular verbs
irregular verbs
czas niere 3