English Polish Dictionary

English - język polski

predict in Polish:

1. przewidzieć przewidzieć


Nikt nie może przewidzieć co się stanie.
Powinieneś był przewidzieć konsekwencje twoich czynów.
Chciałbym umieć przewidzieć przyszłość.
Nie możemy przewidzieć przyszłości.
W istocie nic nie jesteśmy w stanie przewidzieć.
Czy rzeczywiście można przewidzieć trzęsienie ziemi?
Nie da się przewidzieć, kiedy zdarzy się trzęsienie ziemi.
Nie da się przewidzieć trzęsienia ziemi.
Nie da się przewidzieć, co się zdarzy.

Polish word "predict"(przewidzieć) occurs in sets:

elementy krajobrazu, pogoda i klęski żywiołowe
Badania naukowe / Scientific resarche
Speakout Upperintermediate (unit 1)
complite B2 cambridge unit 2 "Leisure and pleasure"
Angielski psychologiczny, temat 2

2. przepowiedziećPolish word "predict"(przepowiedzieć) occurs in sets:

Live Beat 4 - słówka z działu 4
elementy krajobrazu pogoda i klski żywiołowe probl...
Krajobraz, klęski i pogoda
UNIT 4 + Science and technology
The natural world - Focus 3

3. przepowiadać


Znam kobietę, która ma kryształową kulę i potrafi przepowiadać przyszłość.

Polish word "predict"(przepowiadać) occurs in sets:

aga czasy przyszle plus slowka trudne
matura masters intermediate unit 4 uzupełnienie
weather and natural disasters
Sell and tell (WB 8A) (13.02.18)
Lekcja 1 i 2 Unit 5

4. przewidywać


przewidujemy przewidywaliśmy będziemy przewidywać

Polish word "predict"(przewidywać) occurs in sets:

Czasowniki opracowane przez Michała #5 N-R
Anoreksja i bulimia poprawione
Nauka i technika 2
The hidden power of smiling
BBC Leraning Course

5. przepowiadać przewidywaćPolish word "predict"(przepowiadać przewidywać) occurs in sets:

Moja pierwsza lekcja