English Polish Dictionary

English - język polski

observe in Polish:

1. obserwować obserwować


Nie czuję się jeszcze wystarczająco pewnie, by prowadzić. Chcę tylko poobserwować, jak ty to robisz.
On lubi obserwować ptaki nad głową.
W tym miejscu możesz obserwować postępy mojej pracy

Polish word "observe"(obserwować) occurs in sets:

Badania naukowe / Scientific resarche
Słówka z życia codziennego część 2
badania i odkrycia naukowe
SŁOWNICTWO 27 (PAŹDZIERNIK 2013)
angielski - nauki ścisłe

2. przestrzegać przestrzegać


Musisz przestrzegać wszystkich zasad i procedur.
Musimy przestrzegać tego, co mówi sąd.
Stosując unijne prawodawstwo, państwa członkowskie muszą przestrzegać zapisów karty.
przestrzegać reguł
Powinniśmy przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
Niektórym uczniom trudno przychodzi przestrzegać przepisów.
Oczywiste jest, że każdy musi przestrzegać prawa.
Syria obiecuje przestrzegać rozejmu
Oczywiste jest, że wszyscy musimy przestrzegać zasad ruchu drogowego.
Musimy przestrzegać ograniczeń prędkości.
Przestrzegać dawnych obyczajów.
To go nauczy, że trzeba przestrzegać prawa.
Podczas kempingu, musimy przestrzegać pewnych reguł.
jeśli chcesz odnieść sukces, musisz przestrzegać zasad
Trzeba będzie przestrzegać Europejskiego Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu, zamiast go grzebać.

Polish word "observe"(przestrzegać) occurs in sets:

SuperMemo. Basic. Set01
Wszystkie słowka

3. zaobserwować zaobserwowaćPolish word "observe"(zaobserwować) occurs in sets:

English - unit 6 (science, technology)
Słownictwo do mowy zależnej
edgar zestaw numer 2
verbs often confused
Nauka i technika