English Polish Dictionary

English - język polski

noisy in Polish:

1. głośne głośne


Głośne radio u sąsiada działa mi na nerwy.

Polish word "noisy"(głośne) occurs in sets:

Części ciała
Dom: przymiotniki i przysłówki - House: adjectives...
Florida woman shoots 'too loud' house guests - BBC...
stopniowanie przymiotnika i słówka
adjectives - przymiotniki Milena

2. hałaśliwy hałaśliwy


Większość ludzi w pokoju była cicho, ale było kilka hałaśliwych osób.
Kiedy samolot wreszcie wylądował w Londynie, znalazłem się na hałaśliwym i zatłoczonym lotnisku.
hałaśliwy tłum w pabie
Mój brat jest hałaśliwy.
Powinieneś unikać hałaśliwych miejsc, one powodują ból głowy.

Polish word "noisy"(hałaśliwy) occurs in sets:

Moja pierwsza podróż zagraniczna (słownictwo A)
Dominik Steps plus 4 Unit 5 Słówka 2
300 najważniejszych określeń po angielsku 275 - 300
Dominik Steps plus 4 Unit 6 Słówka 1
Unit 2_Evolution plus 3

3. głośny hałaśliwy głośny hałaśliwyPolish word "noisy"(głośny hałaśliwy) occurs in sets:

dom sprawdzian
określenia miasta

4. słabo wyciszone słabo wyciszonePolish word "noisy"(słabo wyciszone) occurs in sets:

internal space

5. hałaśliwy głośnyPolish word "noisy"(hałaśliwy głośny) occurs in sets:

klasa 8, miejsce zamieszkania