English Polish Dictionary

English - język polski

judge

in Polish:

1. sędzi
2. osądzać


to write or produce a play, book, film etc that happens in a particular time or place


3. juror
4. sądzić


Muszę posadzić trochę pomidorów w ogrodzie.
Mój tata chce zasadzić kwiaty.
Zasadziem jabłoń w ogrodzie.
Zasadził to drzewo dziesięć lat temu.
sadzić drzewa


5. ocenić


Musimy ocenić wyniki naszych pracowników.
Nasz wewnętrzny zespół projektowy ocenia obszar rozwoju, w celu uzyskania najlepszego układu (pracowania graficznego) wyposażenia.
Nie można ocenić tych wyników bez wiedzy odnośnie zastosowanych metod badawczych.
oceniać po wyglądzie
ocenić własność