English Polish Dictionary

English - język polski

inside in Polish:

1. wewnątrz wewnątrz


Kluczyki są wewnątrz samochodu.
Brązowy pies jest wewnątrz samochodu.
Stół jest wewnątrz domu.
wewnątrz pudełka
Kina i teatry zawsze są większe wewnątrz niż na zewnątrz.
wewnątrz jest ciepło
Więźniowie, którzy zginęli, zostali pochowani wewnątrz więziennych murów.
Naukowcy znaleźli obszar wewnątrz mózgu który kontroluje proces starzenia
Czy uczniowie są wewnątrz klasy?
wewnątrz skrzynki
wewnątrz domu
W zmywarce są naczynia wewnątrz.
Drzwi były zamknięte od wewnątrz.

Polish word "inside"(wewnątrz) occurs in sets:

Prepositions of place & Areas and homes
New oxford gimnazjum expert, Unit 2 dom
Divine czw. oktawa Wielkanoc 1Ptr 3,1-17
Dom: przymiotniki i przysłówki - House: adjectives...
Przyimki określające miejsce i kierunek

2. do środka


Wejdźmy do środka.

Polish word "inside"(do środka) occurs in sets:

new matura success unit 3 pre intermediate
Dominik Steps plus 4 Unit 3 Słówka
Dominik Super Sparks 3 Unit 4 part 1
New Matura Success - Pre-Intermediate - WORD LIST ...
unit 3-4 new matura success pre-intermediate

3. w środku


w środku podełka
Obudziałam się w środku nocy.
Co jest w środku?
Jestem w środku (np. budynku)

Polish word "inside"(w środku) occurs in sets:

E1 3 - 4c Adverbials of place
kartkówka z festiwalów
angielski z bajek
1. informacja
THE SILVER LIST II

4. wnętrze


Chciałbyś zobaczyć wnętrze zamku?
- wnętrze ziemi

Polish word "inside"(wnętrze) occurs in sets:

mieszkanie, zwierzęta, owoce
ANGIELSKI - LEKCJA 14
starland module 4
2........ Dom