English Polish Dictionary

English - język polski

inside in Polish:

1. wewnątrz wewnątrz


Kluczyki są wewnątrz samochodu.
Brązowy pies jest wewnątrz samochodu.
Stół jest wewnątrz domu.
wewnątrz pudełka
Kina i teatry zawsze są większe wewnątrz niż na zewnątrz.
wewnątrz jest ciepło
Więźniowie, którzy zginęli, zostali pochowani wewnątrz więziennych murów.
Naukowcy znaleźli obszar wewnątrz mózgu który kontroluje proces starzenia
Czy uczniowie są wewnątrz klasy?
wewnątrz skrzynki
wewnątrz domu
W zmywarce są naczynia wewnątrz.
Drzwi były zamknięte od wewnątrz.

Polish word "inside"(wewnątrz) occurs in sets:

Prepositions of place & Areas and homes
New oxford gimnazjum expert, Unit 2 dom
Dom: przymiotniki i przysłówki - House: adjectives...
Przyimki miejsca; Prepositions of Place
Klasa 3 SP Unit 3 Ring of Albion - lekcja 6 p42,43...

2. w środku


w środku podełka
Obudziałam się w środku nocy.
Co jest w środku?
Jestem w środku (np. budynku)

Polish word "inside"(w środku) occurs in sets:

Adverbials of time and of frequency
E1 3 - 4c Adverbials of place
kartkówka z festiwalów
angielski dodatkowy
angielski z bajek

3. do środka


Wejdźmy do środka.

Polish word "inside"(do środka) occurs in sets:

new matura success unit 3 pre intermediate
Dominik Steps plus 4 Unit 3 Słówka
Dominik Super Sparks 3 Unit 4 part 1
Sprawdzian 3 - My home - kl. 4
New Matura Success - Pre-Intermediate - WORD LIST ...

4. do wewnątrzPolish word "inside"(do wewnątrz) occurs in sets:

Miasto, pytanie o drogę
przysłowki zielona
007 Direction
słownictwo 2

5. wnętrze


Chciałbyś zobaczyć wnętrze zamku?
- wnętrze ziemi

Polish word "inside"(wnętrze) occurs in sets:

mieszkanie, zwierzęta, owoce
ANGIELSKI - LEKCJA 14
Angielski kartkówka
starland module 4
2........ Dom

6. wewnętrzny


ministerstwo spraw wewnętrznych
wewnętrzny spokój
To jest wewnętrzny dokument, także nie wysyłaj go na zewnątrz.
wewnętrzny, krajowy, domowy, intymny
Usłyszałem wewnętrzny głos nakazujący mi iść prosto.
Czy mógłbyś podać mi jej numer wewnętrzny.
Będziesz podejrzanym w wewnętrznym i policyjnym dochodzeniu
wczoraj miałem wewnętrzny audyt BHP
Twoje sumienie jest twoim wewnętrznym odczuciem co jest dobre a co złe.
(Serce i wątroba są przykładami organów wewnętrznych.
Kiedy do mojego domu dodano przybudówkę, założyłem w tym pokoju osłonę dźwiękoszczelną i wewnętrzny zamek.
Obawiam się, że mam krwotok wewnętrzny.

Polish word "inside"(wewnętrzny) occurs in sets:

różne czasowniki 2
Przymiotniki angielskie