English Polish Dictionary

English - język polski

headmaster in Polish:

1. dyrektor dyrektor


Został mianowany naszym nowym dyrektorem ds. sprzedaży.
Nowy dyrektor finansowy został wyznaczony wczoraj.
Ten pan jest dyrektorem.
W gabinecie dyrektora panuje wzorowy porządek.
Zarząd mianował nowego dyrektora.
Dyrektor naszej szkoły jest bardzo stary.
Dyrektor chce poprawić strukturę przedsiębiorstwa.
Dyrektor szkoły ręczył za jej uczciwość.

Polish word "headmaster"(dyrektor) occurs in sets:

Gimnazjum repetytorium macmillan unit 3 szkoła
Szkoła, słówka dotyczące szkoły Cz1.
Ważne daty z historii Polski 960-1138
Podst szkoła - życie szkoły 1
Świat od I do II wojny światowej (matura – poziom ...

2. dyrektor szkoły dyrektor szkołyPolish word "headmaster"(dyrektor szkoły) occurs in sets:

sprawdzian szóstoklasisty repetytorium 3
lekcja nr 9 - podstawówka - mat +2 kl gim 3 dział
Zawody, czynności, miejsca, zatrudnienie, ludzie i...
szkola- slowka do egzaminu
faculties, the education system

3. dyrektorka dyrektorkaPolish word "headmaster"(dyrektorka) occurs in sets:

Szkoła - Bank Słów
słówka 3 dział