English Polish Dictionary

English - język polski

ensure in Polish:

1. zapewniać


Ten szpital zobowiązuje się zapewniać najlepszą opiekę.

2. upewnić się3. zagwarantować


Kto może zagwarantować, że on osiągnie sukces?

4. upewnić


Po prostu chcę się upewnić, że jego oferta nie ma żadnych haczyków.
Chciałbym się upewnić co do tego.
Proszę się koniecznie upewnić, że drzwi są zamknięte.
Przed wyjściem proszę się upewnić, że światło jest wyłączone.
Musimy jeszcze raz upewnić się co do jego intencji.

5. gwarantować


zagwarantować sukces

6. zapewnić upewnić się7. make sure


I just want to make sure you remember about our meeting.
“Did you lock the front door?” “I think so, but I’d better make sure.”