English Polish Dictionary

English - język polski

disappear in Polish:

1. zniknąć zniknąć


Lasy tropikalne w ścisłej strefie okołorównikowej znikają w tak szybkim tempie, że do 2000 roku 80 procent z nich może zniknąć.

Polish word "disappear"(zniknąć) occurs in sets:

new matura success intermediate Unit 5(2)
New matura success Unit 5 What a disaster
Word formation 1 (karta parcy)
przedrostki i przyrostki: znaczenie przeciwne lub ...
miesiące, dni tygodnia i pory roku

2. zanikać


↳ Symbole na jego brzegu zaczynają zanikać.

Polish word "disappear"(zanikać) occurs in sets:

Środowisko i świat zwieżąt i klęski żywiołowe i po...
4.2: Świat zwierząt i roślin
moduł 4 Świat przyrody
moduł 4 świat przyrody
środowisko przyrodnicze

3. znikaćPolish word "disappear"(znikać) occurs in sets:

Winning and losing 1/2
2B - Check these words
Słowa na D-7
czasowniki ŚREDNIE
angielski 3,4

4. zaginąć5. znikam6. znikają


Lasy tropikalne w ścisłej strefie okołorównikowej znikają w tak szybkim tempie, że do 2000 roku 80 procent z nich może zniknąć.

Polish word "disappear"(znikają) occurs in sets:

Zakupy i usługi
Moja pierwsza lekcja