English Polish Dictionary

English - język polski

disability in Polish:

1. niepełnosprawność


"Pracodawca powinien przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, ze względu na niepełnosprawność.
Pracodawca powinien przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, ze względu na niepełnosprawność.

Polish word "disability"(niepełnosprawność) occurs in sets:

Zdrowie 8 (Repetytorium ósmoklasisty pearson)
The disabled - niepełnosprawni
zdrowie (objawy, choroby)
Państwo i społeczenstwo
angielski kartkówka nr.4

2. niesprawnośćPolish word "disability"(niesprawność) occurs in sets:

LONGMAN- zdrowie (Kontuzje, u lekarza, zdrowy tryb...
Longman repetytorium, unit 11
Unit 11 zdrowie longman
Moja pierwsza lekcja
Bank słów 11 zdrowie

3. zaburzeniePolish word "disability"(zaburzenie) occurs in sets:

new matura success unit 3 pre intermediate
New Matura Success - Pre-Intermediate - WORD LIST ...
unit 3-4 new matura success pre-intermediate
unit 3 Pre-intermediate
Moja pierwsza lekcja

4. kalectwoPolish word "disability"(kalectwo) occurs in sets:

Zdrowie 11 (SŁOWNIK TEMATYCZNY)
fizjoterapia słówka
karty pracy vol. 2
BLOCZKI 1 (7.15)
zdrowie i sport

5. niezdolność do pracyPolish word "disability"(niezdolność do pracy) occurs in sets:

Unit 5 part 1
Getway Plus Unit 5
UNIT 5 - SŁÓWKA
gateway unit 5
gateway 3 u.5

6. upośledzenie


zaburzenia wzroku: upośledzenie wzroku, niewyraźne widzenie, podwójne widzenie

Polish word "disability"(upośledzenie) occurs in sets:

Matura Masters, unit 7, intermediate
Matura Masters, Unit 7 słówka
Matura Masters Intermediade
angielski unit 7 słówka
Unit 7 Człowiek

7. niezdolność


Zła dieta może spowodować niezdolność do ćwiczeń.

Polish word "disability"(niezdolność) occurs in sets:

słowotwórstwo cz. 1 (1-40)