English Polish Dictionary

English - język polski

determine in Polish:

1. ustalać ustalać


ustalać modę

Polish word "determine"(ustalać) occurs in sets:

badania i odkrycia naukowe
040B Rozmawianie o zdrowiu 2
angielski w fizjoterapii2
słówka zdrowie i technika
Quality Control, Purchasing

2. określić określić


Nie jesteśmy w stanie określić jego położenia.
Czyn określany mianem terroryzmu, który w jednej chwili zabiera nam szczęśliwe życie, z pewnością można określić mianem aktu wrogiego całej ludzkości.
Na formularzu zamówienia określić wielkość, kolor i typ.

Polish word "determine"(określić) occurs in sets:

Matura masters 2kl słówka unit 9
Matura Masters, Intermediate, unit 9
angielski zawodowy digi i nie digi
1. What are you doing at work?
Geografia i geologia Kolos 22.11.18

3. decydowaćPolish word "determine"(decydować) occurs in sets:

99 designe words
medyczny cz.1
Części Ciała

4. determinowaćPolish word "determine"(determinować) occurs in sets:

genetyka, środowisko, zwierzątka
verb-> nouns

5. ustalać określaćPolish word "determine"(ustalać określać) occurs in sets:

angielski nauka i technika
Zdrowie, Nauka i Technika
Nauka i technika
nauka i technika

6. określać ustalaćPolish word "determine"(określać ustalać) occurs in sets:

nauka i technika