English Polish Dictionary

English - język polski

come

in Polish:

1. przyjść


pojawić się
przykład ze słówki
przyszedł
ss
tłumaczenie przykładu ze słówkiem


2. przychodzić


odmiana czasownika
past simple
przyjść na spotkanie
skąd pochodzisz?
wychodzić na zewnątrz


3. przyjechać


Skąd przyjechałeś?
dotrzeć na czas
planuję czas aby się upewnić, żeby nigdy nie spożniać się na zajęcia
przyjechałem do domu
wczoraj przyjechaliśmy do hotelu


4. przyjeżdżać


Muszę dostać się na stację kolejową.
Nasze torby przyjechały.
Pociąg przyjeżdża do Walencji o 16:00.
Pociąg przyjeżdża o 10.
przyjazd


5. przychodzić przyjeżdżać


Skąd pochodzisz?


6. chodźSuperMemo. Basic. Set01

7. nadchodzić
8. come


[kʌm] kam
come
kam
podchodzić, podejść, zbliżać się
wchodzić, przychodzić


9. przybywać


On przyjdzie jutro.
Wczoraj nadszedłam z Londynu.
Wierzę zatem że jest to idea która przybyła ale po prostu nie została jeszcze wprowadzona.
przjechał koło południa
przybywać na spotkanie


10. dochodzić


Mr and Mrs Douglas' solicitor advised them to ekse an injunction against the magazine in the High Court. (to ask for or try to do something)
tłumaczenie przykładu ze słówkiem


11. stawać się


ja / ty / on...
nagle pociemniało
passé
staje się bardzo znaczące
werden wurde geworden


12. przybyć


Tom przybędzie tu przed 9 wieczorem.
Wiesz o której przyjeżdża pociąg?
ankommen
przybyć znowu na ziemię
to reach a place: What time does your plane arrive?


13. wracać


on wrócił
opadać np. gorączka, obrót, cena
wczoraj wróciłam później do domu.
wracać do pracy
x


14. przyszedłem


W zeszłym tygodniu przyszedłem do domu późno.


15. wymyślić


to find
to invent a story, poem, etc.
tłumaczenie przykładu ze słówkiem
wymyślić lepsze rozwiązanie
wymyślić rozwiązanie


come in other dictionaries

in French
in German
in Spanish