English Dutch Dictionary

English - Nederlands, Vlaams

mine in Dutch:

1. mij


Praat met mij!
Ze gaf mij haar woord dat ze tegen negen uur thuis zou zijn.
Ik was bijna tien toen mijn ouders mij een wetenschapsset cadeau deden voor Kerstmis.
Wat mij betreft, heb ik niets te zeggen over dat onderwerp.
Zoudt ge mij deze vraag gesteld hebben als ik een man was?
Naar ik mij herinner, gebeurde dat niet zoals jij het zegt!
Pas toen Chikako bij me wegging, realiseerde ik mij hoeveel ik van haar hield.
Ik was blij haar stem te horen, maar haar eerste zin was: "Ik dacht al dat ge mij vergeten waart."
Luister naar mij, zei de demoon, terwijl hij zijn hand op mijn hoofd legde.
Neem me niet kwalijk maar kunt u voor mij de suiker pakken?
In geval van nood, bel mij op dit nummer.
Als je het mij vraagt, is Australië één van de beste landen in de wereld.
Volgens mij brengt pure meditatie je meer tot rust dan eender welk geneesmiddel.
Bij een bezoek aan mijn geboortestad deze zomer leek hij mij verschillend van wat hij was tien jaar geleden.
Die wetenschappelijke films interesseren mij.

Dutch word "mine"(mij) occurs in sets:

14. Possessives