English Dutch Dictionary

English - Nederlands, Vlaams

law in Dutch:

1. de wet de wet


Niemand staat boven de wet.

Dutch word "law"(de wet) occurs in sets:

De populairste Engelse woorden 551 - 600
Most common Dutch words 901 - 950

2. rechten rechten


De Europese Unie heeft 23 officiële talen die in theorie gelijke rechten hebben, maar in de praktijk slechts 3 werktalen: Engels, Frans en Duits.
Alle mensen zijn van geboorte vrij en gelijk in waardigheid en in rechten.

3. wet wet


Iedereen kent de wet.
Deze wet zal ons van onze grondrechten beroven.
Van alle natuurwetten erkennen veel mensen slechts de wet van de jungle.
Alle priesters zijn tegen de nieuwe wet.
Wie de wet minacht, zal gestraft worden.
Als Nederlander word je geacht de wet te kennen.
Nood breekt wet.
De wet staat vol tegenstrijdigheden.
Een goede burger is gehoorzaam aan de wet.
Ge moet de wet naleven.
De wet moet verbeterd worden.
Het is onze plicht om de wet altijd te gehoorzamen.
Vandaag doen wij een experiment dat verband houdt met de Wet van Ohm.
Een gegeven woord is wet.

Dutch word "law"(wet) occurs in sets:

2000 Most Used Dutch Words (1/2)