English Dutch Dictionary

English - Nederlands, Vlaams

goods in Dutch:

1. waren waren


Waar waren jullie?
Vanmorgen is bij een aanvaring tussen een binnenvaartschip en een veerpont ten minste één persoon om het leven gekomen. Het is niet bekend of er, behalve de schipper, nog andere opvarenden op de veerpont waren.
Ik weet niet precies hoeveel bezoekers er waren. Ik geloof driehonderdnogwat.
Afgaand op hoe ze spraken, veronderstelde ik dat ze getrouwd waren.
Ik probeerde hem duidelijk te maken dat wij niet verantwoordelijk waren voor zijn fout, maar hij wilde niet luisteren.
Toen de leraar begon te roepen, hielden ze op met wat ze bezig waren en liepen ze naar buiten.
Omdat we door een verkeersopstopping vertraagd waren, moesten we ons haasten.
Het aantal bezoekers wat hij noemt is sterk overdreven: er waren hoogstens zo'n 100 aanwezigen.
De eerste Esperantovertalingen waren eigenlijk al volbracht vóór de publicatie van het Esperanto zelf!
Voor de verovering door de Arabieren waren de meeste Perzen zoroastranen, maar er waren ook joden en christenen. Wie zou vandaag durven denken dat Iraniërs joodse of christelijke voorouders hebben?
De oudere geleek zo op haar moeder door haar karakter en aangezicht, dat iedereen die haar zag kon denken dat hij de moeder zag; ze waren allebei zo onaangenaam en zo fier, dat men er niet kon mee samenleven.
Later, toen ze weg waren gegaan, was er geen levende ziel meer te bekennen op de kade, de stad met zijn cipressen leek totaal uitgestorven, maar de zee bruiste nog en sloeg tegen de kust.
Ervan afgezien dat de omstandigheden wat anders waren, was het resultaat van ons experiment hetzelfde als dat van Robinson.
Mijn vader is gestorven terwijl de kersenbloesems op hun mooist waren.
De jongere dochter, die het evenbeeld was van haar vader op gebied van goedheid en eerlijkheid, was bovendien een van de mooiste meisjes, die er te vinden waren.

Dutch word "goods"(waren) occurs in sets:

2000 Most Used Dutch Words (1/2)

2. goederen goederen


Is er veel vraag naar deze goederen?
Ik zou graag mijn goederen terughebben.

Dutch word "goods"(goederen) occurs in sets:

ENGELS A2 UNIT 3 LESSON 1