English Esperanto Dictionary

English - Esperanto

look in Esperanto:

1. rigardu rigardu


Anstataŭ blinde babiladi, rigardu la faktojn.
Rigardu kiel ĉiuj klaĉas de post mia dorso, ĉar mi edziĝis kun tridekjare malpliaĝa virino.
Rigardu la ĉielarkon kaj laŭdu tiun kiu kreis ĝin.
Bone rigardu ĉi tiun bildon kaj diru, ĉu vi povas trovi min en ĝi aŭ ne.
Mi proponas, ke ni restu hejme kaj rigardu televidon.
Rigardu bone. Mi montros al vi kiel vi tion ĉi faru.
Ne ankoraŭ denove! Rigardu, kiel tiuj du sin kisas. Ili estas avidaj unu al la alia. Mi ne povas ankoraŭ toleri tiun aspekton de tio.
Prenu tiun fotilon kaj donu ĝin al mi, por ke mi rigardu ĝin.
Por ekkoni ŝian belecon vi nur rigardu ŝin.
Atentu! Rigardu!
Rigardu ankoraŭfoje historion por prepariĝi al la ekzameno.
Rigardu la prezon de tiu ĉi telefono! Ankaŭ ĝi estas tro multekosta.
Malfermu vian libron, rigardu paĝon dek.
Rigardu ĉielen.

Esperanto word "look"(rigardu) occurs in sets:

100 most common words