English Czech Dictionary

English - český jazyk

water in Czech:

1. voda voda


Kde domov můj? Kde domov můj? Voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě skví se jara květ, zemský ráj to na pohled! A to jest ta krásná země, země česká, domov můj, země česká, domov můj!
Voda mrzne při 0 stupních.

Czech word "water"(voda) occurs in sets:

1000 nejdůležitějších podstatných jmen 1 - 50

2. zalévat zalévat