English Czech Dictionary

English - český jazyk

right in Czech:

1. dobře dobře


Udělal si to dobře.
Mám se dobře, a ty?
Kde jste se naučil tak dobře česky?
Ale já vám rozumím docela dobře.
Dobře, já se ještě zeptám.

Czech word "right"(dobře) occurs in sets:

300 nejdůležitějších přídavných jmen 1 - 50
300 most important Czech adjectives 1 - 25

2. správný správný


Tohle je věta, která má správný počet slabik na haiku.

3. vpravo vpravoCzech word "right"(vpravo) occurs in sets:

Směr - Directions

4. napravo napravoCzech word "right"(napravo) occurs in sets:

Location, Directions