German Turkish Dictionary

Deutsch - Türkçe

etwa in Turkish:

1. yaklaşık yaklaşık


yaklaşık elli kişi
Su, yeryüzünün yaklaşık %70'ini kaplamaktadır.
Yaklaşık bir düzine ağaç kısa sürede dikilmişti.
Sözlük, yaklaşık yarım milyon kelime içeriyor.
Yaklaşık 1830 yılında, aile anayurdu Almanya'dan Şikago'ya taşındı.
İtalya'nın nüfûsu, Japonya'nınkinin yaklaşık yarısı kadardır.
Didoca, Dağıstan'da yaklaşık 15.000 kişi tarafından konuşulan bir Kuzeydoğu Kafkas dilidir.
Tokyo borsasında, yaklaşık 450 şirketin hisse senetleri sayaç üzerinde işlem gördü.
Geçen yıl yaklaşık bu zaman çok fazla kar vardı.
Yaklaşık beş yüz yıl önce onlar Peru'da imparatorluklarını kurmuşlardı.
Tom ve erkek kardeşi yaklaşık aynı boyda.
Orijinalde "su kuyusu" anlamına gelen "hutong" sözcüğü, Moğol dilinden yaklaşık 700 yıl önce gelmiştir.
Genellikle yaklaşık saat 6:30 da kalkarım.
Pi sayısı, yaklaşık olarak 3,14 ya da 22/7'ye eşdeğerdir. Sembolü "π"'dir.
Ağabeyim gerçekten uzun boylu, yaklaşık 1.80m.