German Polish Dictionary

Deutsch - język polski

vorbereitet in Polish:

1. przygotowany przygotowany


Jestem przygotowany
Nie jesteś przygotowany?
Czy jesteś przygotowany na nowe doświadczenie?
Nie jestem dzisiaj przygotowany.
Jest przygotowany na najgorsze.
Powiedział, że cokolwiek się zdarzy, on jest przygotowany.
Samochód jest już przygotowany.
Niech się dzieje, co chce – jestem na to przygotowany.
Nie obawiaj się tego, co nieoczekiwane, ale bądź na to przygotowany.
On jest przygotowany na trzęsienie ziemi.

Polish word "vorbereitet"(przygotowany) occurs in sets:

Klasse 1 Gim K 1 S 2 (2015-10-18) Start auf Deutsch
Nauka i edukacja - Wissenschaft und Bildung
kapitel 1 cz 3 pl ge
Aneta Klasse Gim1, Kapitel 1.1-4.2 (2016-01-25)
Meine Welltour 3 - Kapitel 1