German English Dictionary

Deutsch - English

vorbereiten

in English:

1. prepare


pri'per
priper
przygotować się do czegoś
przykład ze słówkiem
tłumaczenie przykładu ze słówkiem

B1 Wortschatz 1.0
Revision vocab - Set 4
500 most important German verbs 201 - 225