German English Dictionary

Deutsch - English

rund

in English:

1. round


round the lake / can you turn round?
round the table
tłumaczenie przykładu ze słówkiem
w kółko około dookoła naokoło
zaokrąglić

300 most important German adjectives 51 - 75