German English Dictionary

Deutsch - English

gut

in English:

1. good


miły, dobrotliwy
przykład ze słówkiem
przystojny
przystojny, ładny
tlepszy najlepszy [as good as]

Eigenschaften - Qualities
300 most important German adjectives 1 - 25

gut in other dictionaries

in French
in Polish
in Spanish