0 Person likes this. Give a Like!

oki. oki.

I started using VocApp 496 days ago. I have 22 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 21 lessons. The date of my last visit is 2019-05-07 21:45:01.

My interests

English, Japanese, Italian

Flashcards created by me


Moja lekcja
Moja lekcja
rodzina po wlosku xD
Moja lekcja
naucz sie bejb
slowka 1.1 1.2
slowka 4.4-4.7
miesiace po wlosku
dni tygodnia po włosku
pory roku po włosku
JAPOŃSKI - Miejsca 2
Czasowniki, Które zarówno w Past I Past Participle końćzą się na "t"
Czasowniki kończące sięw trzeciej formie na -en
Czasowniki kończące się w obu formach na -ght
Czasowniki, które w formie Present, Past i Past Participle mają taką samą formę
Czasowniki w których samogłoska w drugiej formie czasownika zmienia się na -a natomiast w trzeciej formie na -u
Czasowniki, w których samogłoska zmienia się w drugiej i trzeciej formie na -u
Czasowniki kończące się na -ew w drugiej formie i na -own w trzeciej,
Popularne czasowniki, które nie kwalifikują się do żadnej z powyższych grup odmian
Daty z tematu świat w II połowie XX wieku:3
żywienie włoski słówka

You must sign in to write a comment