Angielski unit 4

 0    43 flashcards    1142
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zniszczył moje życie
start learning
wrecked my life
Wydałem nagrodę pieniężną
start learning
i spent my prize money
dziedziczyć
start learning
inherit
mądrze
start learning
wisely
Dzikich zakupów
start learning
Wild shopping
ogromny dom
start learning
huge house
szczęśliwsi
start learning
happier
dzień wypłaty
start learning
pay day
Dzień, kiedy dostaniesz pieniądze ze swojej pracy
start learning
Day when you get money from your job
wartości rodzinne
start learning
family values
tradycyjne zasady bycia uczciwym i przyzwoitym
start learning
traditional principles of being honest and decent
trzęsienie ziemi
start learning
earthquake
wynajmowany dom
start learning
rented house
przeszedł z bycia superbogatym w życie z tygodnia na tydzień
start learning
has gone from being super rich to living from week to week
Wakacje marzeń
start learning
dream holiday
zachowałem pieniądze i wróciłem do lęborka
start learning
kept money and being it back to lębork
szał zakupów
start learning
shopping spree
oszczędzać
start learning
save up
nie więcej
start learning
no any more
używane do
start learning
used to
prowadzi do
start learning
leads to
Wpływ na
start learning
effect on
wpłynąć
start learning
affect
wynik
start learning
result of
skutkować
start learning
result in
tryb życia
start learning
lifestyle
nastawienie do życia
start learning
attitude to life
Codzienność
start learning
Daily routine
wolny czas
start learning
leisure
skutkować
start learning
result in, lead to
przestrogi, ostrożny
start learning
cautions
wpływ
start learning
influence
wpływ
start learning
impact
doświadczenia
start learning
experiences
rozsądne decyzje
start learning
sensible decisions
słaba decyzja
start learning
poor decision
negatywny efekt
start learning
negative effect
długoterminowe
start learning
long term
prawdopodobnie
start learning
likely
nagle
start learning
suddenly
przyzwyczaić
start learning
get used to
stosować do
start learning
be used to
spowodowane przez
start learning
is caused by

You must sign in to write a comment