Alice Freeman is a lawyer from San Francisco 01.10.2019

 0    9 flashcards    robertnatusiewicz6
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
I think people are trying to improve their diets, but they are doing it the worng way by follwing diets like the Atkins diet.
start learning
Myślę, że ludzie próbują poprawić swoją dietę, ale robią to w gorszy sposób, przestrzegając diety takiej jak dieta Atkinsa.
Personally, I don't thinks it's very healthly to cut out entire groups of foods like carbohydrates.
start learning
Osobiście nie sądzę, aby wycinanie całych grup pokarmów, takich jak węglowodany, było bardzo zdrowe.
Not very often. I don't have time or talent to cook full meals.
start learning
Niezbyt często. Nie mam czasu ani talentu, by gotować pełne posiłki.
I usually heat up a frozen meal or a takeaway.
start learning
Zwykle podgrzewam mrożony posiłek lub jedzenie na wynos.
Sometimes I get fast food for lunch. I have admit that I love French fries. I feel terrible about it afterwards, but I don't it very often
start learning
Czasami dostaję fast food na lunch. Przyznaję, że uwielbiam frytki. Czuję się później okropnie, ale nie często
I usually have a bowl of cereal or toast for breakfast. For lunch I eat at a restaurant near my office. i prefer Japnese or Jndian food.
start learning
Zwykle na śniadanie mam miskę płatków lub tostów. Na lunch jem w restauracji w pobliżu mojego biura. Wolę japońskie lub jndiańskie jedzenie.
I usually eat rice with fish and vegetables, soup or sushi. I don't eat meat, but I eat a lot of fish. In the evening, I just have something light at home.
start learning
Zazwyczaj jem ryż z rybami i warzywami, zupą lub sushi. Nie jem mięsa, ale jem dużo ryb. Wieczorem mam po prostu coś lekkiego w domu.
I am trying to cut down on the amount of fat I eat. I'm also trying to eat more wholemea bread.
start learning
Staram się ograniczyć ilość spożywanego tłuszczu. Próbuję też jeść więcej chleba razowego.
Not really I enjoy certain kinds of food, but most meals are just fuel to keep me going through the day.
start learning
Nie bardzo lubię niektóre rodzaje jedzenia, ale większość posiłków to tylko paliwo, które pomaga mi przetrwać cały dzień.

You must sign in to write a comment