500 most important Czech verbs 175 - 200

 0    25 flashcards    VocApp
 
Question
Answer

to carry
I will carry your groceries.
start learning
nést
Odnesu tvé potraviny.

to calm down
I need a moment to calm down.
start learning
uklidnit se
Potřebuji chvíli na to, abych se uklidnil.

to continue
Continue working on this article.
start learning
pokračovat
Pokračuj v práci na tomto článku.

to throw away
I finally threw away the broken fridge.
start learning
vyhodit
Konečně jsem vyhodil tu rozbitou ledničku.

to cry
Man up and stop crying!
start learning
plakat
také: naříkat
Buď chlap a přestaň plakat.

to get sick
How could you get sick in the middle of summer?
start learning
onemocnět
Jak si mohl onemocnět uprostřed léta?

to begin
I'm beginning to like French.
start learning
začít
Začíná se mi líbit francouzština.

+18 flashcards
The lesson is part of the course
"Czech Words: Top 500 Verbs"
(total 500 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment