2 teskt fachowy

 0    53 flashcards    tomaszbaran015
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
treat
start learning
leczyć
cure
start learning
wyleczyć
acquired diseases
start learning
choroby nabyte
supplement
start learning
uzupełniać
replace
We need to replace the equipment.
start learning
zastąpić
Musimy zastąpić cały sprzęt.
bolster
start learning
wzmocnić
immunity
start learning
odporność na chorobę
target
The pilot shot down the target.
start learning
cel
Pilot zestrzelił swój cel.
recipient
start learning
biorca
passed
start learning
przejść
germline gene therapy
start learning
zarodkowej terapii genowej
purpose
The purpose of our meeting is clear.
start learning
cel
Cel naszego spotkania jest jasny.
pass
start learning
przekazać
offspring
After his death, his work was continued by his offspring.
start learning
potomstwo
Po jego śmierci jego praca była kontynuowana przez jego potomków.
implementing
start learning
wprowadzić
bone marrow
start learning
szpik kostny
removed
start learning
usunięte
desired
start learning
pożądać
allowed
start learning
dozwolony
into a vein
start learning
do żyły
instead
He invited her instead of me.
start learning
zamiast
Zaprosił ją zamiast mnie.
vector
start learning
nośnik
currently
He's currently working in England.
start learning
obecnie
On obecnie pracuje w Anglii.
primarily
80 percent of personal computers are used primarily for writing.
start learning
głównie
80% domowych komputerów jest używanych głównie do pisania.
trials
start learning
Próby
worldwide
start learning
światowy
although
I've made the decision to stay at home, although I really wanted to go to that concert.
start learning
mimo że / chociaż
Zdecydowałem się zostać w domu, chociaż bardzo chciałem iść na ten koncert.
severe combined immunodeficiency disorder
start learning
ciężkie zaburzenie niedoboru odporności połączeniu
engineered
start learning
konstruować, skonstruować
obstacles
start learning
przeszkody
practical
We need to take up practical measures immediately.
start learning
praktyczny
Musimy podjąć praktyczne działania natychmiast.
approach
I have a positive approach to life.
start learning
podejście
Mam pozytywne podejście do życia.
delivery
Delivery has to be made before the end of the month.
start learning
dostawa
Dostawa musi być wykonana przed końcem miesiąca.
tools
You'll find all necessary tools on the website.
start learning
narzędzia
Wszystkie niezbędne narzędzia znajdziesz na stronie internetowej.
inserted
start learning
włożona/wprowadzić
gene carriers
start learning
nośniki genów
encapsulating
start learning
hermetyzującego
pathogenic manner
start learning
sposób patogenne
undertake
start learning
podjąć
afford
start learning
pozwolić sobie
advantage
Our main advantage is the quality of our products.
start learning
korzyść
Naszą główną przewagą jest jakość naszych produktów.
hence
start learning
stąd
particular disease
start learning
zwłaszcza choroby
whether
I don't know whether I should go there or not.
start learning
czy
Nie wiem, czy mam tam iść, czy nie.
indeed
start learning
w rzeczy samej / istotnie
desirable
A knowledge of the market is highly desirable in this job.
start learning
pożądany
Znajomość rynku jest wysoce pożądana w tej pracy.
disorders
start learning
Zaburzenia
interaction
start learning
wzajemne oddziaływanie
several
start learning
kilka
inherit
start learning
dziedziczyć
tumor
start learning
nowotwór
suppressor
start learning
pogromca
contributed
start learning
przyczyniły

You must sign in to write a comment