2 część od Sławka

 0    120 flashcards    barbaragembalczyk
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
- wiedzieć, znać
start learning
know
- szybki, prędki
start learning
quick
- wolny
start learning
slow
- każdy
start learning
every
- każdy
start learning
everybody
- wszystko
start learning
everything
- wszędzie
start learning
everywhere
równocześnie, jednocześnie
start learning
at the same thame
- deszcz
start learning
rain
- parasolka
start learning
umbrella
- zawsze
start learning
always
- przeszły
start learning
past
- czas (gramat)
start learning
tense
- przed, temu
start learning
ago
- wypełnić
start learning
fill
- armia
start learning
army
- sztuka
start learning
art
- budować
start learning
build
- zawierać
start learning
contain
- razem
start learning
together
- osobno
start learning
apart
- droga
start learning
road
- ulica
start learning
street
- łączyć
start learning
connect
- linia, zmarszczka
start learning
line
- kolejka
start learning
stand in line
- prosty
start learning
straight
- krzywy, zgięty
start learning
crooked
- butelka
start learning
bottle
- rząd
start learning
government
- prawo
start learning
law
- serce
start learning
heart
- głęboki
start learning
deep
- palić
start learning
smoke
- czekać
start learning
wait
- kiedykolwiek
start learning
ever
- na zawsze
start learning
for ever
- nigdy
start learning
never
- kwadrat, kwadratowa
start learning
square
- koło
start learning
circle
- okrągły, wokoło
start learning
round
- interes
start learning
business
- natura
start learning
nature
- cena
start learning
price
- krzak
start learning
bush
- zagraniczny
start learning
foreign
- potrząsnąć
start learning
shake
- napój mleczny
start learning
milk shake
- bezpośredni, prosty
start learning
direct
- bezpośrednio, prosto
start learning
directly
- metoda
start learning
method
- to się nazywa
start learning
it is called
- myśleć, sądzić
start learning
think
- mniej więcej
start learning
more or less
- akcent
start learning
accent
- zależeć od...
start learning
to depend on
- chmura
start learning
cloud
- pamiętać
start learning
remember
- zapomnieć
start learning
forget
- prawie
start learning
nearly
- prawie
start learning
almost
- nie był/była/było
start learning
wasn’t
- nie byłeś, -śmy, - ście, -li
start learning
weren;t
- żona, żony
start learning
wife, wifes
- czasami, niekiedy
start learning
sometimes
- szybko
start learning
quickly
- wolno
start learning
slowly
- przysłówek
start learning
adverb
- myśliciel
start learning
thinker
- pisarz
start learning
writer
- pole
start learning
field
- wzrastać
start learning
increase
- bitwa
start learning
battle
- wojna
start learning
war
- nad, powyżej
start learning
over
- skontaktować się, stykać się
start learning
contact
- przedmiot, obiekt
start learning
object
- pomysł, idea
start learning
idea
- często
start learning
often
- rzadko
start learning
seldom
- teatr
start learning
theatre
- publiczny
start learning
public
- pokazać
start learning
show
- zabić
start learning
kill
- królowa
start learning
queen
- krew
start learning
blood
- rozumieć
start learning
understand
- ściśle, dokładnie, właśnie
start learning
exactly
- przykro mi, przepraszam
start learning
I am sorry
- czas przeszły od „to do”
start learning
did
- kształt, forma, formować
start learning
form
- regularny
start learning
regular
- jak
start learning
how
- drzewo
start learning
tree
farm
start learning
- farma, gospodarstwo
- pokój
start learning
peace
- miara, mierzyć
start learning
measure
- ilość
start learning
quantity
- płacić
start learning
pay
along
start learning
- wzdłuż
- droga, sposób
start learning
way
- jak często
start learning
how often
- zdrowie
start learning
health
- zdrowy
start learning
healthy
- niezdrowy, ryzykowny
start learning
unhealthy
- węgiel
start learning
coal
- decydować
start learning
decide
- wyjaśnić
start learning
explain
- niebo
start learning
heaven
hell
start learning
- piekło
- zgodzić się
start learning
agree
- dodawać
start learning
add
- skoczyć
start learning
jump
- róg, kąt
start learning
corner
- w, przy
start learning
at
- statek
start learning
ship
- prawie
start learning
almost
- biuro
start learning
office
- głos
start learning
voice
- zacząć się
start learning
start

You must sign in to write a comment