1 tekst na ang

 0    85 flashcards    tomaszbaran015
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
applications
start learning
zastosowanie/aplikacje
major industrial areas
start learning
główne obszary przemysłowe
including
start learning
w tym
health care
start learning
opieki zdrowotnej
crop production
start learning
produkcja roślinna
agriculture
start learning
rolnictwo
non food
start learning
nieżywnościowych
crops
start learning
zboża
enviroment
start learning
środowisko
direct use
start learning
bezpośrednie wykorzystanie
manufacture
start learning
produkcja
present
I'm present.
start learning
obecny
Jestem obecny.
mining industry
start learning
przemysł wydobywczy
bioleaching
start learning
bioługowanie
recycle
start learning
recyklingu
treat
start learning
leczyć
waste
start learning
odpady
industrial
start learning
przemysłowy
activities
start learning
Działalność
derive
start learning
czerpać
terms
start learning
warunki/określenie
several
start learning
poszczególny
branches
start learning
oddziałów
interdisciplinary
start learning
interdyscyplinarny
field
start learning
dziedzina
rapid
Our actions have to be rapid and efficient.
start learning
szybki
Nasze działania muszą być szybkie i skuteczne.
analysis
start learning
analiza
possible
Is it possible at all?
start learning
możliwy
Czy to jest w ogóle możliwe?
referred
start learning
, o którym mowa
conceptualizing
start learning
konceptualizacji/definiowanie
molecules
start learning
Cząsteczki
various area
start learning
obszar różne
functional
This programme is very functional, it really helps in organizing your work.
start learning
funkcjonalny
Ten program jest bardzo funkcjonalny, pomaga bardzo w zorganizowaniu pracy.
genomics
start learning
genomika
structural
start learning
strukturalny
proteomics
start learning
proteomiki
component
start learning
składnik
sector
start learning
sektor
the marine
start learning
morskiego
aquatic
start learning
wodny
processes
start learning
Procesy
selection
We have a wide selection of goods on our offer.
start learning
selekcja / wybór
Mamy szeroki wybór towarów w naszej ofercie.
domestication
start learning
udomowienie
micropropagation
start learning
mikrorozmnażanie
conditions
When we conduct an experiment we need specific conditions.
start learning
warunki
Kiedy przeprowadzamy eksperyment potrzebujemy szczególnych warunków.
transgenic plants
start learning
transgeniczne rośliny
presence
start learning
obecność
absence
start learning
nieobecność
certain
It's certain.
start learning
pewny
To pewne.
external
start learning
zewnętrzny
pesticide
start learning
pestycyd
engineering of genetic
start learning
inżynieria genetyczna
cure
start learning
lekarstwo
manipulation
start learning
manipulacja
cloning
start learning
Klonowanie
involve
start learning
angażować
removal
start learning
usuwanie
nucleus
start learning
jądro
placement
start learning
umieszczenie
unfertilized
start learning
niezapłodnione
egg cell
start learning
komórka jajowa
deactivate
start learning
dezaktywować
reproductive cloning
start learning
klonowanie reprodukcyjne
division
start learning
dzielenie
uterus
start learning
macica
donor
start learning
dawca
fetus
start learning
płód
petri dish
start learning
szalka petriego
embryonic
start learning
embrionalny
stem cell
start learning
macierzysta
aliments
start learning
dolegliwości
enzymes
start learning
Enzymy
catalysts
start learning
Katalizatory
tends
start learning
ma tendencję
valuable
start learning
wartościowy / cenny
chemicals
start learning
chemikalia
hazardous
start learning
niebezpieczny
polluting
start learning
zanieczyszczających
resources
The pool of our resources is shrinking by the day.
start learning
zasoby, środki
Pula naszych zasobów kurczy się z dnia na dzień.
coined
start learning
ukuł
computational techniques
start learning
techniki obliczeniowe
applying
start learning
stosowania
associated
start learning
związane
express
start learning
wyrazić
thereby
start learning
w ten sposób

You must sign in to write a comment